Lựu

0 ₫

0 ₫

Tên cây: Lựu Mã SP: 01L022 Loại cây: Cây sân vườn, cây ăn quả Cây thích nghi trong môi trường ánh sáng trực tiếp cao, độ ẩm phù hợp  

Xà Cừ

0 ₫

0 ₫

Tên cây: Xà Cừ Mã SP:  Loại cây: Cây bóng mát Cây thích nghi điều kiện tự nhiên ngoài trời, độ ẩm cao  

Phượng Vĩ

0 ₫

0 ₫

Tên cây: Phượng Vĩ Mã SP: 01P010 Loại cây: Cây sân vườn, cây bóng mát Cây thích nghi trong môi trường ánh sáng tự nhiên cao, độ ẩm phù hợp  

Vú Sữa

0 ₫

0 ₫

Tên cây: Cây Vú Sữa Mã SP: 01V012 Loại cây: Cây ăn quả Cây thích nghi trong môi trường ánh sáng tự nhiên, độ ẩm cao

Vải

0 ₫

0 ₫

Tên cây: Vải Mã SP: Loại cây: Cây ăn quả Cây thích nghi trong môi trường ánh sáng tự nhiên, độ ẩm cao  

Nhãn

0 ₫

0 ₫

Tên cây: Nhãn Mã SP: Loại cây: Cây ăn quả Cây thích nghi trong môi trường ánh sáng tự nhiên, độ ẩm cao  

Mít

0 ₫

0 ₫

Tên cây: Mít Mã SP: 01C042 Loại cây: Cây ăn quả Cây thích nghi trong môi trường ánh sáng tự nhiên, độ ẩm cao  

Hoa Sữa

0 ₫

0 ₫

Tên cây: Hoa Sữa Mã SP: 01H036 Loại cây: Cây bóng mát Cây thích nghi trong môi trường ánh sáng tự nhiên, độ ẩm cao  

Hoàng Lan

0 ₫

0 ₫

Tên cây: Hoàng Lan Mã SP: Loại cây: Cây bóng mát Cây thích nghi trong môi trường ánh sáng tự nhiên, độ ẩm cao  

Chanh

0 ₫

0 ₫

Tên cây: Chanh Mã SP: 01C034 Loại cây: Cây ăn quả Cây thích nghi trong môi trường ánh sáng tự nhiên, độ ẩm cao  

Cam Sành

0 ₫

0 ₫

Tên cây: Cam Sành Mã SP: Loại cây: Cây ăn quả Cây thích nghi trong môi trường ánh sáng tự nhiên, độ ẩm cao  

Bưởi

0 ₫

0 ₫

Tên cây: Bưởi Mã SP: 01B008 Loại cây: Cây ăn quả Cây thích nghi trong môi trường ánh sáng tự nhiên, độ ẩm cao  

Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi