Vạn Tuế

0 ₫

0 ₫

Tên cây: Vạn Tuế Mã SP: Vị trí đặt để: Cây Bonsai, cây văn phòng nội thất Cây thích nghi trong môi trường ánh sáng cao và độ ẩm phù hợp  

Thế Ký đá

270,000 ₫

270,000 ₫

Cây thế để bàncần nhiều ánh nắng Tưới vừa nước

Khế Thế

0 ₫

0 ₫

Tên cây: Khế  Mã SP: Vị trí đặt để: Cây Bonsai Cây thích nghi trong môi trường ánh sáng cao và độ ẩm cao  

Khế Thế

0 ₫

0 ₫

Tên cây: Khế Mã SP: Vị trí đặt để: Cây Bonsai, cây sân vườn Cây thích nghi trong môi trường độ ẩm cao và nhiều ánh sáng  

Trà Phúc Kiến

0 ₫

0 ₫

Tên cây: Trà Phúc Kiến Mã SP: 01T014 Loại cây: Cây bonsai, cây thế Cây thích nghi trong môi trường ánh nắng trực tiếp, độ ẩm phù hợp  

Sanh Trực Bông Tay

0 ₫

0 ₫

Tên cây: Sanh Trực Bông Tay Mã SP: 01S001 Loại cây: Cây bonsai, cây thế Cây thích nghi với điều kiện ánh sáng trực tiếp cao, độ ẩm phù hợp  

Sanh Trực 5 Tầng

0 ₫

0 ₫

Tên cây: Sanh Trực 5 Tầng Mã SP: 01S001 Loại cây: Cây bonsai, cây thế Cây thích nghi trong môi trường ánh sáng trực tiếp cao, độ ẩm phù hợp

Nguyệt Quế

0 ₫

0 ₫

Tên cây: Nguyệt Quế  Mã SP: 01N020 Loại cây: Cây bonsai, cây thế Cây thích nghi trong môi trường ánh sáng trực tiếp cao, độ ẩm phù hợp  

Lộc Vừng

0 ₫

0 ₫

Tên cây: Lộc Vừng Mã SP: 01L011 Loại cây: Cây bonsai, cây thế Cây thích nghi trong môi trường ánh sáng trực tiếp cao, độ ẩm phù hợp

Bạch Long Mai

0 ₫

0 ₫

Tên cây: Bạch Long Mai (99) Mã SP: 01B011 Loại cây: Cây mini để bàn, Cây bonsai, cây thế Cây thích nghi trong môi trường ánh sáng cao, độ ẩm phù hợp  

Tùng Thế

0 ₫

0 ₫

Tên cây: Tùng Cối Mã SP: 01T004 Loại cây: Cây bonsai, cây thế Cây thích nghi trong môi trường ánh sáng trực tiếp cao, độ ẩm phù hợp  

Tùng Thế

0 ₫

0 ₫

Tên cây: Tùng  Mã SP: 01T004 Loại cây: Cây bonsai, cây thế Cây thích nghi trong môi trường ánh sáng trực tiếp cao, độ ẩm phù hợp  

Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi