Vạn Tuế

0 ₫

0 ₫

Tên cây: Vạn Tuế Mã SP: Vị trí đặt để: Cây Bonsai, cây văn phòng nội thất Cây thích nghi trong môi trường ánh sáng cao và độ ẩm phù hợp  

Thiết Mộc Lan

0 ₫

0 ₫

Tên gọi: Thiết mộc lan  Mã SP: 01T013 Loại cây: Ghép thân Vị trí đặt để: Văn phòng, gia đình Không gian: Trong nhà, tránh ánh nắng trực tiếp Cách chăm sóc: Liên hệ trực tiếp

Chầu Bà Lục Lồ

0 ₫

0 ₫

Tên cây: Lục Lồ Mã SP: 01L013 Vị trí đặt để: Cây văn phòng nội thất Kích thước: 150cm - 180cm Cây thích nghi trong môi trường ánh sáng vừa đủ, độ ẩm cao

Vàng Anh

0 ₫

0 ₫

Tên cây: Vàng Anh Mã SP: 01V005 Vị trí đặt để: Cây văn phòng nội thất Kích thước: 40cm Cây thích nghi trong môi trường ánh sáng tự nhiên cao, độ ẩm phù hợp  

Trúc Nhật Lá Đốm

0 ₫

0 ₫

Tên cây: Trúc Nhật Mã SP: 01T044 Vị trí đặt để: Cây văn phòng nội thất Kích thước: 30cm Cây thích nghi trong môi trường nhiều ánh sáng, độ ẩm phù hợp  

Trúc Nhật Lá Bạc

0 ₫

0 ₫

Tên cây: Trúc Nhật Mã SP: 01T044 Vị trí đặt để: Cây văn phòng nội thất Kích thước: 30cm Cây thích nghi trong môi trường có nhiều ánh sáng, độ ẩm phù hợp  

Thiên Hoàng Lá Biến

0 ₫

0 ₫

Tên cây: Thiên Hoàng Mã SP: 01T054 Vị trí đặt để: Cây văn phòng nội thất Kích thước: 50cm - 80cm Cây thích nghi trong môi trường ánh sáng yếu, độ ẩm phù hợp  

Thiên Hoàng

0 ₫

0 ₫

Tên cây: Thiên Hoàng Mã SP: 01T054 Vị trí đặt để: Cây văn phòng nội thất Kích thước: 100cm - 120cm Cây thích nghi trong môi trường ánh sáng yếu, độ ẩm phù hợp  

Thanh Tâm

0 ₫

0 ₫

Tên cây: Thanh Tâm Mã SP: 01T052 Vị trí đặt để: Cây nôi thất văn phòng Kích thước: 30cm - 40cm Cây thích nghi trong môi trường ít ánh sáng, độ ẩm phù hợp  

Thần Tài

0 ₫

0 ₫

Tên cây: Thần Tài Mã SP: 01T049 Vị trí đặt để: Cây văn phòng nội thất Kích thước: 60cm - 80cm Cây thích nghi trong môi trường ánh sáng, độ ẩm vừa đủ  

Sanh Tết

0 ₫

0 ₫

Tên cây: Sanh  Mã SP: 01S017 Vị trí đặt để: Cây văn phòng nội thất Kích thước: 170cm - 180cm Cây thích nghi với môi trường ánh sáng thiên nhiên cao, độ ẩm phù hợp  

Phát Tài Núi

0 ₫

0 ₫

Tên cây: Phát Tài Núi Mã SP: 01P011 Vị trí đặt để: Cây văn phòng nội thất Kích thước: 50cm - 120cm Cây thích nghi trong mồi trường ánh sáng yếu, độ ẩm thấp  

Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi