Trạng Nguyên là cây xanh lá đỏ ngoại nhập cao cấp. Thích hợp để tặng nhân dịp thi cử, tựu trường với thông điệp chúc bạn thành công trong học tập. Trang Nguyên cũng thường được dùng để tặng trong mùa Giáng Sinh với thông điệp chúc bạn Một mùa Giáng Sinh vui tươi và ấm áp.

Trạng Nguyên là cây xanh lá đỏ ngoại nhập cao cấp. Thích hợp để tặng nhân dịp thi cử, tựu trường với thông điệp chúc bạn thành công trong học tập. Trang Nguyên cũng thường được dùng để tặng trong mùa Giáng Sinh với thông điệp chúc bạn Một mùa Giáng Sinh vui tươi và ấm áp.

Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi