Sắp xếp theo :
Trúc vạn phúc
Trúc vạn phúc
Liên hệ
120-140 cm

Trúc vạn phúc

Liên hệ

Trúc nhật
Trúc nhật
Liên hệ
60-100 cm

Trúc nhật

Liên hệ

Trạng nguyên
Trạng nguyên
Liên hệ
40-60 cm

Trạng nguyên

Liên hệ

Thiết mộc lan gốc
Thiết mộc lan gốc
Liên hệ
140-260 cm
Hot

Thiết mộc lan gốc

Liên hệ

Hot
Sen tiên hồng
Sen tiên hồng
Liên hệ
20-40 cm

Sen tiên hồng

Liên hệ

Quất chum
Quất chum
Liên hệ
40-80 cm

Quất chum

Liên hệ

Ngân hậu
Ngân hậu
Liên hệ
20-60 cm

Ngân hậu

Liên hệ

Vạn tuế
Vạn tuế
Liên hệ
60-160 cm

Vạn tuế

Liên hệ

Vạn tuế thái
Vạn tuế thái
Liên hệ
20-80 cm

Vạn tuế thái

Liên hệ

Tùng thế
Tùng thế
Liên hệ
20-100 cm

Tùng thế

Liên hệ

Tùng tuyết thế
Tùng tuyết thế
Liên hệ
20-40 cm

Tùng tuyết thế

Liên hệ

1
Bạn cần hỗ trợ?