Hồ Điệp Cam

0 ₫

0 ₫

Tên cây: Hồ Điệp Cam Mã SP: Loại cây: Cây hoa, Cây tết Cây thích nghi trong môi trường ánh sáng vừa đủ, độ ẩm phù hợp, tránh ánh nắng trực tiếp và gió mạnh

Vạn Tuế

0 ₫

0 ₫

Tên cây: Vạn Tuế Mã SP: Vị trí đặt để: Cây Bonsai, cây văn phòng nội thất Cây thích nghi trong môi trường ánh sáng cao và độ ẩm phù hợp  

Thiết Mộc Lan

0 ₫

0 ₫

Tên gọi: Thiết mộc lan  Mã SP: 01T013 Loại cây: Ghép thân Vị trí đặt để: Văn phòng, gia đình Không gian: Trong nhà, tránh ánh nắng trực tiếp Cách chăm sóc: Liên hệ trực tiếp

Chầu Bà Lục Lồ

0 ₫

0 ₫

Tên cây: Lục Lồ Mã SP: 01L013 Vị trí đặt để: Cây văn phòng nội thất Kích thước: 150cm - 180cm Cây thích nghi trong môi trường ánh sáng vừa đủ, độ ẩm cao

Tiểu Cảnh Sân Vườn 5

0 ₫

0 ₫

Tên cây: Tiểu Cảnh Sân Vườn Mã SP: 362 Loại cây: Tiểu Cảnh Sân Vườn

Tiểu Cảnh Sân Vườn 4

0 ₫

0 ₫

Tên cây: Tiểu Cảnh Sân Vườn Mã SP: 361 Loại cây: Tiểu Cảnh Sân Vườn

Tiểu Cảnh Sân Vườn 3

0 ₫

0 ₫

Tên cây: Tiểu Cảnh Sân Vườn Mã SP: 360 Loại cây: Tiểu Cảnh Sân Vườn

Tiểu Cảnh Sân Vườn 2

0 ₫

0 ₫

Tên cây: Tiểu Cảnh Sân Vườn Mã SP: 359 Loại cây: Tiểu Cảnh Sân Vườn

Tiểu Cảnh Sân Vườn 1

0 ₫

0 ₫

Tên cây: Tiểu Cảnh Sân Vườn Mã SP: 358 Loại cây: Tiểu Cảnh Sân Vườn

Tiểu Cảnh Sân Vườn

0 ₫

0 ₫

Tên cây: Tiểu Cảnh Sân Vườn Mã SP: 357 Loại cây: Tiểu Cảnh Sân Vườn  

Lục giác vàng

0 ₫

0 ₫

Tên SP: Lục giác Mã SP: 231 Giá: 500.000

Ngũ giác cầu vàng lớn

0 ₫

0 ₫

Tên SP: Ngũ giác cầu Mã SP: 230 Giá: 600.000

Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi